Na veel leuk contact met de Kamer van Koophandel en de afgesplitste tak het Ondernemersplein, zijn we blij verrast dat we ze als partner mogen noemen van beginnenmetbouwen.nl.
De Kamer van Koophandel ziet net als wij de ondernemersproblemen in de bouwbranche en gaat de handen ineenslaan met beginnenmetbouwen.nl om dit probleem structureel aan te pakken.

Beide partijen zullen actief informatie gaan delen met elkaar en een verdere samenwerking aangaan op het gebied van ondersteuning van ZZP’ers in de bouwbranche. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het geven van seminars op het Ondernemersplein van de KvK, het beschikbaar stellen van informatiebrochures voor starters in de bouw en hopelijk nog veel meer mooie initiatieven.

Het feit dat we een samenwerking op dit niveau met de KvK kunnen aangaan geeft ons bevestiging van de noodzaak en het bestaansrecht van beginnenmetbouwen.nl en is voor ons weer een belangrijke mijlpaal in de totaalvisie van deze stichting en grijpt in die zin weer strak in op de missie van Stella, namelijk het maximaal ontzorgen van ZZP’ers in de bouwbranche.